Klubbdokument

Klubbdokument

Här ska stadgar, verksamhetsplan och andra dokument finnas tillgängliga för läsning.

Adobe reader behövs för att läsa en del dokument. Hämta den gratis här 

Kontakta oss

Bo x129, 551 13 JÖNKÖPING

Email: info@jonkopingsmotorklubb.se

Ordförande        Andreas Johansson       +46(0)70-788 52 00          andreas@tabergsakeri.com

Vice.Ordf           Jan Halvarsson               +46(0)72-862 58 50            jan.halvarsson@telia.com

Kassör                Ann-Marie Nottemark   +46(0)73-525 69 02           a_m.nottemark@hotmail.com

Sekreterare       Michael Johansson        +46(0)73-356 09 00          michael@elitservice.org

Suppleant         Erik Berggren                  +46(0)73-208 57 19            cadde-60@hotmail.com

Ledamot           Johanna Hultenius          +46(0)                                  johannahultenius@gmail.com

Suppleant         Thony Bergström            +46(0)70-423 42 61           thony.bergstrom@yahoo.se


Kommittér/Verksamheter

Ungdom


Servering


Miljö


Fastighet

JMK

Copyright © All Rights Reserved