Jönköpings Motorklubb                          Sammanställd av

Seniorklubben                                                      Gunnar Sjöström

Styrelsehistorik (Ordförande, Sekreterare och Kassör)      

 

Där årtal är utelämnade i förteckningen är sammansättningen oförändrad till kommande årtal.

 

               Ordförande                                Sekreterare                               Kassör

1987        Åke Karlsson           Sten Andersson        Arne Landgren

1990                                    Gunnar Sjöström     

1992        Per O Asserdal                                    

1998        Lena Hillerström                                  

1999                                                                Åke Gustafsson

2001        Sten Rogvall                                                      Tage Lindstam

2007