Jönköpings Motorklubb                                      Sammanställd av

Styrelsehistorik (Ordförande, Sekreterare och Kassör)       Gunnar Sjöström

 

Där årtal är utelämnade i förteckningen är sammansättningen oförändrad till kommande årtal.

 

               Ordförande            Sekreterare                               Kassör                                   Ledamöter   

1944        Ernst Gustavsson     Ivar Molin                        Gunnar Wiss

1948        Axel Johansson        Gustav Lundgren             

1950                                    Gösta Estberg                 

1951                                                                    Helge Cedborn

1952                                    Lars-Eric Svensson           

1953        Olle Skånberg                                          Jarl Ekendahl

1955                                    Gerhard Sjöström         Lars­-Eric Svensson

1958                                        Åke Karlsson              

1960                                        Gunnar Sjöström         

1961                                                                        Nils-Erik Löfqvist

1963        Lars-Eric Svensson                                       

1964        Arne Landgren                                            

1965                                            Sture Löfstedt         

1966        Agne Johansson                                          

1968        P.G Dahlström             Gunnar Sjöström      Joel Rosenberg

1970                                                                        Lennart Moestedt

1973        Gösta Johansson      Åke Gustavsson               Tage Lindstam

1975                                    Solveig Lindh                  

1976        Lennart Moestedt                                         Lena Gustafsson

1977                                    Marie-Louise Hagelin        

1979        Hans Johansson                                            Sven-Olof Hagelin

1980                                    Maidy Gustafsson                

1981        Jan Svensson                                              Lilian Romedahl

1982        Arne Atterling          Lena Hillerström                  

1983                                                                        Göran Sandström

1984        Peter Lundberg                                               

1985                                    Sven-Åke Gustafsson           

1987        Anders Hillerström                                        Bengt Gyllenmyr

1989        Sven-Åke Gustafsson    Pia Sköld                        

1992                                        Sussan Karlsson               ”       

1993        P.G Gustafsson            Lena Hillerström              

1994        Åke Kindbom                                                  

1997        Stefan Vahlin               Krister Rydh                   

2000        Mikael Karlsson-Gren     Gunnar Sjöström             

2002        Elisabeth Johansson     Sussan Faugstadmo         

2003        Rolf Jonsson                                                     

2004        Sussan Faugstadmo      Mona Ekvall                   Björn Faugstadmo

2006        Stefan Argus                                                  Christine Damberg

2008        Sussan Faugstadmo      Mona Ekvall                        ”

2010        Björn Faugstadmo                   "                            "

2011        Stefan Argus                Jan Halvarsson               Elisabeth Sandström     Magnus Robertsson, Per-Inge Jonsson

2012        Stefan Argus                          "                         Gerd Forsblad-Krig       Magnus Robertsson, Per-Inge Jonsson     

2013        Stefan Argus                Trond Pedersen                           "                    Magnus Robertsson, Per-Inge Jonsson

2015        Andreas Johansson                "                                       "                    Per-Inge Jonsson, Jan Halvarsson