Värderingar


Värdegrunds arbete i Jönköpings Motorklubb


För att nå framgång med detta värdegrundsarbete krävs det att det finns ett etablerat ägarskap och att alla i klubben är informerade om vår målsättning.  Klubbens ordförande och styrelse är ytterst ansvarig för att det finns ett aktivt arbete samt en pedagogik och metodik för hur klubbens värdegrund ska implementeras/befästas hos klubbens representanter/aktiva/medlemmar.

Det är viktigt att kunskapen och innebörden om vår värdegrund förmedlas genom ett aktivt engagemang och information genom diskussion vid styrelsemöten, utbildningar, Tävlingar-/klubbträffar och andar möten. Syftet är att dessa tillfällen ska ge en grund för klubben, tävlande, ledarna, funktionärer och övrigt aktiva i och runt klubben att växa och utvecklas i. Tillfällen som ska vara återkommande i takt med nya säsonger, händelser och förändringar i med och motgång.

Vi uppnår vår värdegrund genom att vi har ett gemensamt ansvar för att.

  • Uppträda på ett schyst och respektfullt sätt mot våra klubbkamrater, ledare, motståndare, domare och andra i alla möten där vi representerar vår klubb.
  • Alla ska bli sedda och hörda. Vi hälsar alltid på varandra och vi pratar med varandra i stället för om varandra.
  • Vi accepterar varandras olikheter och alla är välkomna oavsett bakgrund eller förmåga.
  • Vi visar ett gott humör och god kamratskap på bana och depå.
  • Vi hjälper, lyfter och peppar varandra i alla lägen för att vi ska utvecklas som klubb, team, tävlande, funktionär och individer.
  • Arbeta aktivt mot droger, alkohol och tobak

Jönköpings Motorklubb

Kommittér/Verksamheter

Ungdom

Tävling

Servering

Miljö

Fastighet

Event

Kontakta oss

Box129, 551 13 JÖNKÖPING

Email: info@jonkopingsmotorklubb.se

Ordförande        Andreas Johansson       +46(0)70-788 52 00          andreas@tabergsakeri.com

Vice.Ordf           Jan Halvarsson               +46(0)72-862 58 50          jan.halvarsson@skickat.net

Kassör               Ann-Marie Nottemark     +46(0)73-525 69 02          am.nottemark@skickat.net

Sekreterare       Michael Johansson        +46(0)73-356 09 00           michael@elitservice.org

Suppleant         Erik Berggren                  +46(0)73-208 57 19          cadde-60@hotmail.com

Ledamot           Jimmy Bergström            +46(0)76-164 15 18           jimmybrrstrom@live.se

Suppleant         Henrik Nilsson                +46(0)73-384 83 96           henrik.nilsson5@peab.se


Copyright © All Rights Reserved

JMK