GDPR och Jönköpings Motorklubb

General Data Protection Regulation

GDPR


Den 25 Maj 2018 träder en ny lag i kraft för skydd av

personuppgifter. Lagen kallas GDPR och är en förkortning

av "General Data Protection Regulation".

Här nedan kan du hitta mer information

 


 

RF´s integritetspolicy för behandling av personuppgifter.

Denna policy är skennerell för RF och dess medlemmar

Ladda ner här


Här hittar du Svenska Bilsportförbundets integritetspolicy.

Ladda ner härAndra användbara länkar:


Information från Riksidrottsförbundet(RF):
https://www.rf.se/Personuppgifter/


Vanliga frågor och svar om GDPR:
https://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/


Information (och själva lagen) från Datainspektionen:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/